Nieuw Grieks III (A1-1/2 A2)

Nieuw Grieks III (A1-1/2 A2)

Cursus

12 lessen van 1,5 uur

Nieuw Grieks III (A1-1/2 A2)

Deze cursus is geschikt voor cursisten van onze school of elders die met succes aan niveau II hebben deelgenomen.
Nieuw Grieks III bestaat uit twee modules van elk 12 lessen. Dit is de eerste module.
Na enkele herhalingslessen gaan we verder met het nieuwe lesboek. De nadruk wordt steeds meer gelegd op conversatie, daarnaast blijven we aandacht te besteden aan grammatica, zinsbouw, lezen en schrijven.
Wat de grammatica betreft gaan we een groot deel van onze tijd besteden aan het leren en toepassen van de verleden en de toekomende tijden. We leren de tweede naamval van de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, de gebiedende wijs en de toekomende en verleden tijd van passieve werkwoorden.
De woordenschat wordt uitgebreid en we oefenen de luister- en spreekvaardigheid.  
Tijdens de cursus komt men meer te weten over de geschiedenis van het land, de cultuur, de muziek, de politiek en de omgangsvormen. Wil men goede resultaten behalen dan is het regelmatig volgen van de lessen en het maken van huiswerk noodzakelijk. 
We streven ernaar om  na de tweede module met alle kennis van de vier taalvaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) in huis te hebben om met succes het examen A1 te kunnen afleggen.
Heb je elders Nieuw Grieks geleerd? Dan is niveaubepaling door de docent noodzakelijk. 
Lesmateriaal: Epikinoniste ellinika 2 en oefenboek 2A (niet bij de cursusprijs inbegrepen) te koop bij de docente.

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK