Nieuw Grieks I (A0 - 1/2  A1)

Nieuw Grieks I (A0 - 1/2 A1)

Cursus

12 lessen van 1,5 uur

Nieuw Grieks I (A0 - 1/2 A1)

In deze beginnerscursus bedoeld voor volwassenen maken we kennis met het Nieuwgrieks.

Er is geen voorkennis van de taal vereist wel inzet en enthousiasme.

Nieuw Grieks I bestaat uit twee modules van elk 12 lessen, dit is de eerste module.

Je leert het Griekse alfabet, de juiste uitspraak, lezen, schrijven, spreken en begrijpen van eenvoudige zinnen.

Grammatica en zinsbouw komen uiteraard ook aan bod. Men leert over de zelfstandige naamwoorden en hun geslacht, over bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels en over het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

Wil men goede resultaten bereiken, dan is het regelmatig volgen van de lessen noodzakelijk evenals het maken van huiswerk. Tijdens de cursus komt men meer te weten over de geschiedenis van het land, de cultuur, de muziek, de politiek en de omgangsvormen.

We streven ernaar om aan het einde van  het cursusjaar jezelf of je vrienden te kunnen introduceren en eenvoudige informatie uit te wisselen, zoals je afkomst en nationaliteit, de plek waar je woont, je werk, je familie, etc.

Lesmateriaal: Epikinoniste ellinika 1 en oefenboek 1A (niet bij de cursusprijs inbegrepen) te koop bij de docente.


DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK