Japans II

Japans II

Cursus

12 lessen van 1,5 uur

Japans II

Geschikt voor beginners met enige voorkennis van de Japans taal.
Japans II bestaat uit twee modules van elk 12 lessen. Dit is de eerste module.
Van cursisten wordt verwacht dat zij in ieder geval hiragana / katakana kunnen lezen en bekend zijn met de algemene zinsopbouw. In deze cursus gaan we verder in op kanji (de Sino-Japanse karakters) en komen wat meer informele werkwoordsvormen aan bod. Ook wordt in elke les aandacht besteed aan onderwerpen m.b.t. de Japanse cultuur.
Gezien de grote verschillen met Europese talen wordt van de cursisten verwacht dat zij – naast het regelmatig volgen van de lessen – voldoende tijd besteden aan zelfstudie (in de vorm van huiswerk).
In deze module wordt van het boek Genki de hoofdstukken 5-7 behandeld:
Kanji (ca. 14 per hoofdstuk)
Grammatica (bijv. te-vorm van werkwoorden)
Het doel van A1 komt in je zicht na 24 lessen (dus twee modules)van Japans II.
Het voltooien van alle 12 hoofdstukken van het tekstboek "Genki 1" komt ongeveer overeen met het N5-niveau van het JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Het N5-niveau wordt beschouwd tussen A1 en A2 op het ERK

DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK