Dutch 4.3 (C1)

Dutch 4.3 (C1)

Cursus

17 lessen van 1,5 uur

Dutch 4.3 (C1)

Deze cursus is bestemd voor hoogopgeleide anderstaligen die STEX 2 hebben behaald. Van het boek Nederlands naar perfectie worden hoofdstuk 7 en 8 behandeld. De cursus brengt de cursisten van niveau B2+ naar C1. Er is aandacht voor lezen, luisteren, schrijven en spreken en uitbreiding van de woordenschat.
De cursisten maken kennis met de verfijning van de taal en met academisch taalgebruik.
De teksten in het boek zijn populairwetenschappelijk en er zijn beeldfragmenten. Bovendien is er de mogelijkheid tot online studiemateriaal.


DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK