Dutch 2.2 (A2+)

Dutch 2.2 (A2+)

Cursus

17 lessen van 1,5 uur

Dutch 2.2 (A2+)

Half-gevorderden

Je ontwikkelt je vaardigheid op het gebied van luisteren, spreken, lezen, schrijven. Grammatica speelt een belangrijke rol. 

De cursus is geschikt voor midden- en hoog opgeleiden. Het is in je voordeel wanneer je ooit een vreemde taal heb geleerd zoals Engels, Frans of Duits. De cursus is bedoeld voor buitenlanders die ruim Nederlands niveau A2 hebben.  Dit wordt vastgesteld via een intake of door de docent als je de voorafgaande cursus bij de Volksuniversiteit Breda hebt gevolgd.

We gaan verder met het cursusboek Nederlands in actie, hoofdstuk 5 t/m 8.

Cursisten die minimaal 80% van de lessen hebben gevolgd krijgen een certificaat van deelname. Dit is geen officieel diploma.
De NT2  taalcursussen zijn opgesteld conform de eisen van  het Europees Referentiekader talen (ERK).  Om het bereikte niveau  vast te stellen wordt een test afgenomen.

Voor meer uitleg over het niveau  klik hier

Houd rekening met het maken van huiswerk (ca. 3 uur). 


DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK