Dutch 1.1 (A0)

Dutch 1.1 (A0)

Cursus

17 lessen van 1,5 uur

Dutch 1.1 (A0)

Starters

In the course the emphasis is on speaking, listening, reading and writing everyday Dutch. All NT2 courses are aimed at non-native speakers who have completed secondary and/or higher education elsewhere. You have preferably knowledge of a foreign language, such as English, French or German. This course is intended for beginners with little or no knowledge of Dutch. You can enrol without taking a test. 
We start with the book Nederlands in gang, hoofdstuk 1 t/m 6.

Students who have completed this course for 80% will receive a certificate of participation. This is not an official diploma.
We work with the levels of the Common European Framework Reference (CEFR). After the course you can take a test that shows whether you meet this level. 

For insight into the level click here.

Homework will take 3-4 hours a week.


Beginners

De nadruk ligt op alledaags taalgebruik en we besteden aandacht aan het luisteren, spreken, lezen, schrijven. De cursus is geschikt voor midden- en hoog opgeleiden. Het is in je voordeel wanneer je ooit een vreemde taal heb geleerd zoals Engels, Frans of Duits. De cursus is bedoeld voor beginners met weinig of geen kennis van de Nederlandse taal. Je kan inschrijven zonder voorafgaande intake.
We beginnen met het boek Nederlands in gang.

Cursisten die minimaal 80% van de lessen hebben gevolgd krijgen een certificaat van deelname. Dit is geen officieel diploma.
De NT2  taalcursussen zijn opgesteld conform de eisen van  het Europees Referentiekader talen (ERK).  Om het bereikte niveau  vast te stellen wordt een test afgenomen.

Voor meer uitleg over het niveau  klik hier. 

Houd rekening met het maken van huiswerk (ca. 3-4 uur). 


DEZE VIND JE WELLICHT OOK LEUK