Europees referentiekader

Het Europees referentiekader

Wat is het Europees Referentie Kader?
Het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) koppelt de taalvaardigheid in een vreemde taal aan zes beheersingsniveaus, oplopend van A1, A2 (basisgebruiker), naar B1, B2 (onafhankelijk gebruiker) tot C1, C2 (vaardig gebruiker).

Het ERK werd in 2001 ontwikkeld door de Raad van Europa en heeft sindsdien een belangrijke plek gekregen in het Nederlandse talenonderwijs.
De criteria voor het Europees referentiekader zijn:

Basis taalgebruiker

A1 Kan vertrouwde, alledaagse woorden, basiszinnen, uitdrukkingen en concrete behoeften begrijpen en gebruiken wanneer er langzaam en duidelijk gesproken wordt.

A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van directe belang (Bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk)

Onafhankelijk taalgebruiker

B1 kan de hoofdpunten begrijpen van standaard communicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, Radio en tv-programma’s over actuele zaken of zaken van persoonlijk of beroepsmatig belang.

B2 Kan de kerngedachten en een langer betoog van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen. Evenals technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is.


Vaardige taalgebruiker

C1 kan een langer betoog begrijpen zelfs als dit niet gestructureerd is en relaties impliciet zijn. Het schrijven en begrijpen van lange complexe en feitelijke literaire en/of technische teksten, deze waarderen zelfs als ze geen betrekking hebben op mijn vakgebied vormt geen probleem.

C2 Ik kan moeiteloos de gesproken taal begrijpen, lezen en schrijven.

Examens

Na afronding van beide programma’s van de cursus Nederlands als tweede taal (NT2) kun je deelnemen aan het officiële staatsexamen NT2 van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit examen bestaat uit de onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Voor elk onderdeel waarvoor je slaagt, krijg je een waardevol certificaat. De vier certificaten kun je inwisselen voor het diploma Nederlands als tweede taal (NT2).
Voor niet gehaalde onderdelen kun je later een herkansing maken.